Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2013

laLoba
 • – Trudno o idealną miłość?
  – Nie. Nawet ja nie chcę aż tyle. Chciałabym tylko móc się zachowywać jak zwykła egoistka. Prawdziwa egoistka. Na przykład mówię, że chcę ciastko biszkoptowe z truskawkami, a ty rzucasz wszystko i biegniesz je kupić. Wracasz zziajany i podajesz mi je: „Proszę, Midori, oto ciastko biszkoptowe z truskawkami”, a ja wtedy mówię: „Nie mam już na nie ochoty” i wyrzucam przez okno. Czegoś takiego potrzebuję.
  – Zdaje mi się, że to nie ma żadnego związku z miłością – powiedziałem lekko zdumiony.
  – Ma. Tylko ty tego nie wiesz. Są okresy w życiu dziewczyny, kiedy to jest nieprawdopodobnie ważne.
  -Wyrzucanie przez okno ciastek z truskawkami?
  – Tak. Chcę, żeby mój chłopak powiedział: „Zrozumiałem, Midori. Myliłem się. Powinienem był się domyślić, że stracisz ochotę na to ciastko. Jestem głupi jak osioł i gruboskórny (...)
  – I co wtedy?
  – Wtedy będę go kochać, bo na to zasłużył.
  – Myślę, że to kompletny nonsens.
  – A dla mnie to jest miłość. Mimo, że nikt tego nie rozumie.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"

September 22 2013

laLoba
1046 9e2d
Reposted fromgruubas gruubas
laLoba
1057 db4e
I don't want to know how long will it take...
Reposted fromsearchingpolly searchingpolly
laLoba
1062 9bba
Reposted fromgruubas gruubas
laLoba
1707 bce0
adf.ly
Reposted fromfuckkkyou fuckkkyou
laLoba
9557 e7e0
Reposted fromurojenie urojenie
laLoba
Reposted fromveavictis veavictis
laLoba
Reposted fromveavictis veavictis
laLoba
0671 cfb1
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks
laLoba
0982 fb21
Reposted frompanienkamorganita panienkamorganita
laLoba
1438 895a
Reposted fromgrejfrut grejfrut

January 28 2013

laLoba
9388 f01b
Reposted fromlifeistragic lifeistragic
laLoba
9459 94b1
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly
laLoba
9685 cb8c
Reposted frominverosimil inverosimil
laLoba
laLoba
Reposted fromesste esste
laLoba
9777 37f5
Reposted frompierrecambronne pierrecambronne
laLoba
Reposted fromolgazet olgazet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl